ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 15, 2009

ആരാണ് ഖിന്നന്‍

തിരകളില്ലാത്ത കടലോ
നുരകളില്ലാത്ത
ബിയറോ
മണല്കളില്ലാത്ത തീരമോ
അണികളില്ലാത്ത പാര്‍ട്ടിയോ
ഒഴുക്കില്ലാത്ത പുഴയോ
അഴകില്ലാത്ത നടിയോ
മുകുളമില്ലാത്ത ചെടിയോ
കുമിളയില്ലാത്ത പൂരിയോ
അല്ലല്ലിവരാരുമല്ല...
ഈച്ചയാട്ടുന്ന ബ്ലോഗര് ഖിന്നന്‍

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

maramandan പറഞ്ഞു...

samgathy kalakki

Gopinath Palakkad പറഞ്ഞു...

Do you have any hidden agenga behind this poem?