തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 31, 2012

ആ പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു


രാത്രികളും പകലുകളും 
നിറങ്ങളും രുചികളും 
ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിരുന്ന് 
നഷ്ടപെട്ടവയുടെ 
ആഴമറിയുന്നു ഞാന്‍.
കൌതുകങ്ങളും 
ആകാംക്ഷകളും 
ഉല്‍ക്കണ്ടകളും 
അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും 
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഞാന്‍.
ഇണങ്ങാനും പിണങ്ങാനും 
കരുതാനും ചിരിക്കാനും 
ആരുമില്ലാതെ ഞാന്‍, 
ആര്‍ക്കുമില്ലാതെ ഞാന്‍.
കടന്നു പോയെല്ലാ 
യാതനകള്‍ക്കൊടുവിലും 
ആ ലോകത്തെ പ്രണയിച്ചിട്ടും 
ഏകയായ്, ഏറെ ദൂരെ ഞാന്‍ 
ഈ പുതുവത്സരത്തില്‍...